Netricoin – Stellar and Bitcoin Cash in one?

Diversification, or placing funds in a variety of assets, is a fairly well-known practice, popular among experienced stock market players. As cryptocurrencies gain popularity, both in a utilitarian and investment context, there are more and more attempts to apply this method to the cryptocurrency market. However, for many novice investors, selecting and storing one type of asset may be complicated…

Ensemble netricoin, c’est à dire Stellar et Bitcoin Cash en un ?

La diversification, c’est-à-dire investir des fonds dans divers actifs, est une pratique assez connue, appréciée des acteurs boursiers expérimentés. Au fur et à mesure que les cryptomonnaies gagnent en popularité, à la fois en termes d’utilité et d’investissement, il y a de plus en plus de tentatives pour appliquer cette méthode sur le marché des cryptomonnaies. Cependant, pour de nombreux…

Sada Netricoin, tedy Stellar a Bitcoin Cash v jednom?

Diverzifikace, tedy investování finančních prostředků do různých aktiv je poměrně známá praxe, oblíbená mezi zkušenými hráči na burze. Vzhledem k tomu, že kryptoměny získávají na popularitě, a to jak z hlediska užitečnosti, tak z hlediska investic, existuje stále více pokusů o uplatnění této metody na trhu kryptoměn. Pro mnoho začínajících investorů však může být výběr a uložení jediného aktiva dostatečně…